• Anne H. Nielsen

Forskellen på klima og miljø

Når vi snakker om klimaforandringerne og hvad vi kan gøre, hører vi tit om både ordene klima og miljø. Men er der forskel og påvirker det ene det andet?Det er ikke altid helt lige til at blive klog på - derfor definere jeg begreberne klima og miljø i dette indlæg.

Definition af klima

Et områdes styrende vejrforhold med hensyn til temperatur, nedbør, fugtighed, lufttryk m.m. målt over længere perioder (kilde: ordnet.dk)

Klimaet kan også beskrives som de grundlæggende vilkår i det et økosystem findes under. Store ændringer i klimaet ændrer de forudsætninger de dyr og planter der har tilpasset sig området og kan påvirke dem negativt.

Klimaproblemer kan for eksempel være:

  • Oversvømmelse

  • Tørke

  • Stigende temperaturer

  • Flere voldsomme storme


Alle konsekvenser af global opvarmning, der må siges at være tidens store klimaudfordring.

Definition af miljø

De fysiske omgivelser og betingelser som mennesker, dyr og planter lever under med gensidig påvirkning (kilde: ordnet.dk)


Miljøet er de omgivelser vi lever i, både naturlige og menneskeskabte, som mennesker, dyr og planter er med til at påvirke. Påvirkningen kan for eksempel ske ved, at mennesker dræner jorden, bygger på den, fælder træer - mens dyr og insekter spiser og bestøver planterne, som vokser, dør og giver næring til jorden.

Miljø problemer kan for eksempel være tab af biodiversitet, luftforurening og forurening af vores grundvand med pesticider og andre sprøjtegifte.


Selvom jeg nu har forklaret at klima og miljø ikke er det samme, så hænger de faktisk også sammen. Man kan sige at klimaet er en del af miljøet, da klimaet er en del af de fysiske omgivelser, som mennesker, dyr og planter lever under.

Jeg har fundet nogle eksempler på hvad der er dårligt for både klima og miljø herunder, samt hvornår noget påvirker miljøet og hvad der måske kun påvirker klimaet.


Affaldssortering og plastikforurening

Godt for miljøet - mindre godt for klimaet.


Ifølge professor Egil Kaas betyder affaldssortering ikke det store for klimaet - men har stor betydning for miljøet. Derfor er løsningen på dette, at vi begynder at bruge materialer af god kvalitet, så det ikke bliver slidt eller går i stykker hurtigt og du er nød til at anskaffe os noget nyt. Vi skal også blive bedre til at investerer i produkter som vi kan bruge igen og igen - og igen, eller som minimum købe produkter som er nemme at affaldssorterer, så de kan genanvendes bedst muligt.

Men jo mindre affald, jo bedre for både miljø og klima.

Økologiske fødevarer

Økologiske fødevarer er godt for miljøet - men knap så godt for klimaet.


Der er mange åbenlyse fordele ved økologiske fødevarer og produktionen af dem for miljøet, da der ikke bliver brugt kunstgødning og pesticider.


Men hvad klimaet angår er det mere omdiskuteret. Fødevarer udleder markant mere CO2 end konventionelt dyrkede afgrøder. Forklaring er at der er mindre udbytte på økologiske marker end marker der er dyrket konventionelt. Derfor skal man bruge mere plads for at få samme mængde.


Det er ikke helt afklaret endnu om økologiske afgrøder nu også udleder mere drivhusgas end konventionel. Men det giver da lidt stof til eftertanke.


Der er også store forskelle på hvordan en økologiske afgrøde bliver dyrket, fra afgrøde til afgrøde, og fra hvilket land i verden man befinder sig i. Nogen afgrøder passer meget sig selv, mens andre skal man over flere gange i løbet af en sæson for for eksempel at fjerne ukrudt.


Uanset om du går mest op i dit CO2-udledning eller i at sortere dit affald, så handler det i bund og grund om at vi ikke skal ødelægge jorden ved enten at skade klimaet og/eller miljøet. - og hvis vi skader klimaet, så skader vi også på den lange bane miljøet, da vandstigniger og temperaturændringer formentlig vil ødelægge mange levesteder for planter og dyr, og os mennesker.


Tak fordi du læste med.


Blevet mere nysgerrig på emnet? - læs evt. denne artikkel fra DR der nævner flere eksempler på forskellen mellem klima og miljø.

Jeg tror på at SMÅ VALG har STOR INDFLYDELSE

info.hunskjaer@gmail.com

Skovvej 20 1. 141

DK-6400 Sønderborg

CVR-nr.: 40307486

© 2020 af HUNSKJÆR